top of page

MISJON

Nairobi, Kenya

Vi støtter pastor Justus Ondieki Ndubi og hans arbeid med menighetsbygging, kampanjer og konferansearbeid.
Thomas S. Hansen er vår kontaktperson.

Minsk,

Hviterussland

Vi støtter fast to menigheter. Vi støtter også Fair Share Norway sitt arbeid med nødhjelp i Hviterussland og Ukraina.
Torgeir Flatin er vår kontaktperson.
bottom of page