MISJON

Nairobi, Kenya

Vi støtter pastor Justus Ondieki Ndubi og hans arbeid med menighetsbygging, kampanjer og konferansearbeid.
Thomas S. Hansen er vår kontaktperson.

Puerto Rico,

Gran Canaria

Vi støtter den Skandinaviska Turistkyrkan
Magne & Frøydis Aker er våre kontaktpersoner.

Minsk,

Hviterussland

Vi støtter fast to menigheter. Vi støtter også Fair Share Norway sitt arbeid med nødhjelp i Hviterussland og Ukraina.
Torgeir Flatin er vår kontaktperson.