top of page

Ta imot Jesus

Hvordan bli frelst?

Vi mennesker har til alle tider, på alle steder og i alle religioner forsøkt å prestere for å bli godkjent av Gud. Eller bli frelst som vi sier. 

Jesus endret alt.

Hvem er Jesus? 
Jesus er Guds enbårne sønn som ble sendt til verden for og gi alle som vil ta imot han et nytt liv gjennom sin død og oppstandelse. Han har gjort det mulig for oss og leve i en nær relasjon til Gud som en kjærlig far. Han sier om seg selv at den som har sett meg har sett faderen(Gud) I Han vet vi hvem Gud er. Han er full av nåde og kjærlighet.

Jesus er Guds sønn som betalte prisen for din synd.  

Midt i menneskets forsøk på å prøve og leve bra nok for og bli akseptert av Gud, sendte Gud Jesus som et menneske for å representere deg og meg fremfor Gud. Ved sitt feilfrie liv og gjennom sin død på korset betalte Han for alle våre synder og på den måten etablerte fred mellom Gud og oss.

Jesus har dermed sørget for at Gud ikke står med en regning som sier hvor mye vi skylder Ham, men at Han heller står med en kvittering som sier hvor mye Han har betalt for oss.

 

Derfor er det nå ingenting du kan gjøre for og fortjene Guds kjærlighet. Og det er ingenting du kan gjøre for og diskvalifisere deg fra Guds kjærlighet. Ingen av oss er i stand til å betale prisen for vår synd selv, så Jesus gjorde det for oss. Vår relasjon til Gud bygger på Jesus og hans rettferdige liv og hans død i vårt sted. Vi kan alle komme som vi er og ta imot det Jesus gjorde ferdig for oss.

Frelse er noe vi tar imot i tro

Bibelen sier i Romerbrevet kapittel 10.9-10 “For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror en til rettferdighet og med munnen bekjenner en til nåde.” - Dersom du tror at Gud reiste Jesus opp fra de døde og du bekjenner ham som Herre i ditt liv. Da skal du bli Frelst!

Med dette som grunnlag kan hvem som helst, når som helst og hvor som helst komme hjem til Gud akkurat som man er og deretter erfare et liv sammen med Han. Gud har allerede blitt venner med oss, så det er ingenting som stopper deg fra å bli venn med Han.

Dersom du trenger noen og snakke med rundt dette spørsmålet må du gjerne ta kontakt med en av våre pastorer eller om du kjenner noen andre i menigheten.
 

Du er  alltid varmt velkommen til våre Gudstjenester for og finne ut mer om hvem Gud er.

bottom of page