top of page

VISJON

"Vi ser en menighet som i Guds kjærlighet og 

Den Hellige Ånds kraft gjør Jesus synlig for alle"

bottom of page